dilluns, 24 de novembre del 2008

Visca la CCC de Badalona

--Badalona ha estat triada, per unanimitat del jurat, Capital de la Cultura Catalana 2010. És la primera vegada que una ciutat metropolitana ha estat nominada. Cal doncs, celebrar l’esdeveniment amb el cava corresponen. Estem en el bon camí, i cal aprofitar-ho a fons.

Avui, l’hegemonia cultural en el seu sentit més ampli, està en mans de la dreta social, per tant, ens cal subvertir la cultura. Com deia fa uns dies un intel·lectual de dretes de casa nostra, “ Tota gran ciutat és una lluita pel poder” això cal no oblidar-ho. Hem d’aprofitar a fons l’oportunitat que suposa un esdeveniment d’aquest tipus per a fer un gran projecte cultural de ciutat, més enllà del 2010, impulsant Badalona com un centre de creació i producció cultural permanent.

Cal començar a treballar desde ja, defugint de polítiques d’aparador i centrant-nos en la cultura de la nostra ciutat, que és metropolitana. Perquè la cultura és viva, dinàmica i es transforma diàriament, necessitem espais per la nostra cultura d’arrels, però també cal potenciar a fons la nostra cultura urbana, una cultura que ha d’ésser integradora i sense exclusions. Avui, les ciutadanes i ciutadans de Badalona ho són de Catalunya i per tant són ja cultura catalana, cosa que ha de quedar palès, de forma clara i definitiva en anàlisis, debats, propostes i projectes.

Per quan l’anàlisi del model actual de la política cultural de Badalona? Hem de començar a treballar sense esperar ni tan sols al 2009. S’ha de fer florir tota la creativitat artística i cultural de la ciutat, potenciar l’autoorganització d’entitats i grups, i entrar a fons en la cultura de la participació, caminant cap a una estructura consolidada d’equipaments culturals. En mig any hauríem de tenir un mapa cultural d’equipaments; estat actual i necessitats i propostes a mig i a llarg termini. Aquí les administracions haurien de jugar un gran paper; sense pors, sense cap ànim de control, ni dirigisme ni intervencionisme de cap tipus, cal ser valents.

Cal fer polítiques i propostes audaces, anàlisis i reflexions. Ens calen taules rodones, conferències, debats, xerrades... Hem d’esbrinar què és la cultura, la cultura catalana, la cultura tradicional i la popular, la cultura urbana. En definitiva proposem un gran debat més enllà de “popes”, especialistes i tècnics en general.

Això vol dir, dirigir-nos, no només als “qui fan cultura” , sinó també al conjunt de la societat civil, editant llibres, opuscles, còmics i portar-ho a tota la societat; escoles, instituts, entitats veïnals, culturals, esportives, al món de les arts... i a tot allò que es mou i belluga. S’ha de crear el principal nexe comú entre persones i col·lectius que actualment formen part de la cultura de la ciutat, creant complicitats i espais nous.

En definitiva, treballar per una cultura de base permanent, creant estudis, tallers, locals d’assaig, tallers de teatre infantil, llocs de trobada als districtes de músics i artistes, ajudes als artesans, fent aflorar i organitzar tota la creativitat existent a la ciutat.

Volem acabar aquest escrit, fent ja, una primera proposta; “Un Gran Festival de les Nacions”, de forma permanent, representativa de totes aquelles persones que conviuen ja a casa nostra. I proposem fer-ho, ve a la platja, ve a La Plana.

Paco Obon (President de BATeneu